חקיקה

שירות בתי הסוהר – התייחדות אסירים עם בני זוגם מאותו מין

ההנחיות מבהירות כי סעיף 1 לפקודת הנציבות, שעניינו התייחדות אסירים, חל גם על בני זוג מאותו המין. הודגש כי בכל מקרה, "השיקולים המנחים, בין אם מדובר בזוגות חד-מיניים ובין אם מדובר בזוגות הטרוסקסואלים, הינם זהים."

שנת פרסום: 2013