ספרות

שחר ליפשיץ, ״הזכות להורות של בני זוג מאותו המין לנוכח אתיקת ההורות״

עתיד להתפרסם בכתב העת ״מחקרי משפט״, לד(2) (2022)

ההורות של בני זוג מאותו המין עומדת במרכזו של וויכוח ציבורי אתי ומשפטי נוקב. 3 במישור המשפטי הוויכוח ממוקד בשני נושאים מרכזיים: הראשון עוסק ברגולציה של ההולדה באמצעות טכניקות מלאכותיות. בהקשר של המאמר הנוכחי הוא יתמקד בזכות של בני זוג מאותו המין להביא ילדים לעולם באמצעות הליך של פונדקאות. השני עוסק בהכרה המשפטית בהורות. בהקשר של המאמר הנוכחי הוא יתמקד בוויכוח בדבר העיגון המשפטי של הורותו של בן זוגו (מאותו המין) של ההורה הביולוגי, במקרים בהם שני בני הזוג שותפים להחלטה להביא ילד לעולם ולשמש כהוריו.

שנת פרסום: 2022