ספרות

שחר ליפשיץ, מיהו בן זוג: הערות להגדרת בן זוג בהצעת חוק הירושה (2022)

מאמר זה נכתב בעקבות פרסומו של תזכיר חוק הירושה התשפ"א- 2021 והוא מתמקד בשני שינויים משמעותיים המוצעים בתזכיר לגבי ירושת בן זוג, שינוי בדיני ירושת הידועים בציבור והסדרת מעמדם של בני זוג נשואים - פרודים
שנת פרסום: 2022