ספרות

שגית מור, מעין סודאי, אור שי, "דין זה שאינו אחד: על א/נשים אינטרסקס והמשפט הישראלי"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר מתחיל בסקירה קצרה של ההיסטוריה של מאבק האינטרסקס על מנת לבסס את הטיעונים שמוצגים במאמר. עוד מסביר המאמר את המורכבות הכרוכה בשיוך המיניגדרי ובמסגרתו נסקור את ההיסטוריה של שיוך זה ואת הביקורת על כך שהוא הופקד בידי מקצוע הרפואה. לאחר מכן מוצגים כיווני חשיבה עכשוויים, שהם תוצר של מאבקי הקהילה, המציגים חלופות לגישה הרפואית-ניתוחית לאינטרסקס. המאמר דן בשלוש סוגיות מרכזיות לקידומן של זכויות של א/נשים אינטרסקס; עובר לדון בזכות לבריאות על ביטויה השונים; ובסוף המאמר דן בסוגיית רישום המין בתעודות רשמיות והשלכותיה, סוגיה שלה קראנו "מין מנהלי".

שנת פרסום: 2016