פסיקה

רע"ב 4877/96 הרמן נ' שירות בתי הסוהר

דחיית בקשתו של אסיר להקים אגף נפרד להומואים ולטרנסג'נדרים בבית הכלא

עובדות המקרה: בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, שדחה את דרישת המבקש להורות לשירות בתי הסוהר להקים "אגף נפרד להומוסקסואלים וטרנסקסואלים" בבית הכלא. המבקש טוען שיש צורך באגף נפרד מסוג זה לאור העובדה שאסירים "שקיימו יחסי מין הומוסקסואליים" מוענשים בקשיחות ונתונים להצקות ולעלבונות מילוליים מצד הסוהרים. בית-המשפט המחוזי דחה את הבקשה בקבעו כי "מדובר בפנייה יחידה וכל עוד אין פניות מציבור כזה, אי-אפשר להתייחס לבעיה."

ההכרעה המשפטית: הבקשה נדחתה. נקבע כי השיקולים של בית-המשפט המחוזי היו ענייניים ורלוונטיים, וכי המערער לא הצביע על עילה להתערבותה של ערכאת הערעור.

שנת פרסום: 1996
קבצים: