פסיקה

רעב 4133/15 זיו חן נ' שירות בתי סוהר

דחיית בקשת עד המדינה לשעבר בפרשת הברנוער לערער על כך שלא הותר לבן זוגו לבקרו בבית הסוהר.

עובדות המקרה: זיו חן, עד המדינה לשעבר שהתגלה כי הוליך שולל את המשטרה ונידון ל-65 חודשי מאסר, ביקש עוד בטרם גזר דינו להתיר לבן זוגו לבקרו בבית הסוהר. בשב"ס דחו את ההחלטה בפעם הראשונה משום שלא הוכח שהשניים ידועים בציבור, ופעם נוספת בשל מידע מודיעיני בנוגע לחן. חן עתר לביהמ"ש המחוזי, שדחה את עתירתו אך עם זאת הורה לשב"ס לבדוק את טיב הקשר בינו לבין המבקר והאם הוא תומך בו כלכלית. בבקשתו זו לערער, טוען חן, בין היתר, שיש להסתפק בתצהירים להוכחת טיב יחסים, אף אם הוא והמבקר אינם עונים להגדרה נוקשה של המונח "בני זוג".

ההכרעה המשפטית: נקבע כי אין להתיר ערעור על החלטת המחוזי, משום שהבקשה היא פרטנית ואין לה חשיבות כללית עקרונית מעבר לכך. השופט ציין כי בעקבות החלטת ביהמ"ש המחוזי, בדק שב"ס ומצא כי אכן מתקיימת תמיכה כלכלית של בן הזוג באסיר, ואולם (שב"ס) עמד על סירובו לאפשר את הביקורים בעיקר בשל מידע מודיעיני שלילי הקיים בעניינו של זיו חן, והתנהגותו השלילית בתקופת מאסרו. חלפו מספר חודשים מאז הגשת העתירה, ולכן, ככל שלא נוסף מידע שלילי חדש אודות חן, מבהיר השופט כי חזקה על שב"ס שישוב ויבחן את עמדתו בנושא עם השתנות הנסיבות, ככל שתוגש בקשה חדשה בעניין.

להחלטות קודמות הנוגעות לחנקשייב, ראו:
ע"פ 2137/14 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' מדינת ישראל
מ"ת 18794-03-14 מדינת ישראל נ' זאור חנקישייב (עציר)
ת"פ 18826-03-14 מדינת ישראל נ' חנקישייב (עציר)
בג"ץ 2303/15 זואר חנקשייב (זיו חן) נ' פרקליט המדינה
ת"פ 18826-03-14 מדינת ישראל נ' חנקישייב (עציר) – 31.5.2015

להחלטות נוספות בפרשת הבר-נוער, ראו:
מ"י 13043-06-13 מדינת ישראל נ' פ. ואח', החלטה מיום 10.6.2013
מ"י 13006-06-13 מדינת ישראל נ' ש.ע.ג., החלטה מיום 13.6.2013
בג"ץ 4312/13 עו"ד עזריאל שאול קרבצוב נ' השר לביטחון פנים

שנת פרסום: 2015
קבצים: