פסיקה

רמ"ש 3127-04-22 פלונית נ' אלמונית

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי כאשר בנות זוג גידלו יחד ילדים שרק אחת מהן ילדה, בת הזוג תמשיך לגדל אותם גם לאחר פרידת בנות הזוג, למרות שטרם ניתן לה צו הורות

עובדות המקרה: המבקשת והמשיבה הן בנות זוג לשעבר, שחיו יחד במשך 11 שנים, ולהן 3 ילדות קטינות שהמבקשת היא אמן הביולוגית ונולדו מתרומת זרע. שלוש הילדות נשאו עד לאחרונה שם משפחה המאחד את שמות המשפחה של בנות הזוג. שתי האימהות תכננו יחד את הבאתן של הילדות לעולם, שתיהן גידלו אותן ותפקדו כאימהות לכל דבר ועניין. לאחר הולדת הבת השלישית פנו בנות הזוג לעו"ד על מנת להגיש בקשה לקבלת צו הורות פסיקתי למשיבה על הילדות. המבקשת (שהיא כאמור האם הביולוגית) חזרה בה מן הבקשה, ולמשיבה לא ניתן צו הורות פסיקתי. משהפרידו השתיים את משק הבית, מתגוררות הילדות עם המבקשת. המשיבה פנתה לבית משפט קמא בבקשה לסעד דחוף שיקבע זמני שהות שוויוניים שלה עם הילדות. לאחר מעשה זה, לא אפשרה לה המבקשת עוד לפגוש בהן כלל, והתנגדה לכל קשר שלה עמן. בימ"ש קמא נעתר חלקית לבקשת המשיבה וקבע שהילדות ישהו עמה שלוש פעמים בשבוע מסיום הלימודים ועד שעות הערב, וניתן צו לעריכת תסקיר בהול לצורך מתן המלצות להסדרי שהות. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור, שנדחתה. מן התסקיר עלתה המלצה להאריך את זמני השהות של המשיבה עם הילדות, ובימ"ש קמא אימץ את המלצות התסקיר. מכאן בקשת רשות הערעור שהגישה המבקשת.

דיון והכרעה: המבקשת טוענת שבימ"ש קמא השווה את מעמדה של המשיבה למעמד של אם, אף שאינה מוכרת כאם משפטית של הילדות. המשיבה טוענת כי התסקיר תומך בטענתה כי היא הייתה המגדלת העיקרית של הילדות וכי הן זקוקות לקשר עמה.

כאשר מדובר בהחלטה זמנית הנוגעת להסדרי שהות, ערכאת הערעור לא תתערב בה למעט מקרים חריגים שמקרה זה אינו נמנה עמם. אמת שבד"כ הסדרי השהות שנקבעים במקרה בו טרם הוברר מעמדו של בן.ת הזוג של ההורה הביולוגי ביחס לקטין אינם רחבים, אך משטובת הקטינות (כפי שעולה מן התסקיר) היא להרחיב את הקשר, ובהתחשב בכך שהשתיים גידלו יחדיו את הקטינות מיום לידתן, אין מניעה להעניק למי ששימש הורה בפועל – חרף היעדר המעמד- הסדרי שהות נרחבים. כמו כן, התבטאויות עבר של המבקשת מצביעות על כך שבעבר כן הסכימה לאימהותה של המשיבה, ובהתחשב בכך ובהמלצת העו"ס קיימת הצדקה לפגיעה באוטונומיה של המבקשת ובזכויותיה ההוריות, שכן מצב זה עדיף על הפגיעה בזכויות הקטינות שתיגרם אם לא יורחבו זמני שהותן עם המשיבה.

שנת פרסום: 2022