ספרות

רמי שוורץ, ״סטטיסטיקה לאומית על אוכלוסיית הלהט"ב ועל משקי בית חד-מיניים״

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת המאגד נתונים על אוכלוסיית הלהט"ב ועל משקי בית חד-מיניים, על ידי גופי סטטיסטיקה רשמיים במגוון מדינות.
שנת פרסום: 2021