ספרות

רועי פלד, "מצד אחד ומצד אחד: בעקבות בג"ץ 16/5546 בית גאה בבאר שבע נ' מפקד המחוז הדרומי משטרת ישראל" (2016)

פורסם במבזקי הארות פסיקה 59

מבזק הארת פסיקה זה, עוסק בעתירה שהגישו עמותת 'בית גאה בבאר שבע' והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד החלטת מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, לאסור תהלוכה בציר הראשי בבאר שבע, ציר רגר, במסגרת אירועי מצעד הגאווה בעיר. החלטה זו התקבלה חרף העובדה שתהלוכה בציר רגר אושרה עקרונית על ידי המשטרה קודם לכן. העותרות ביקשו כי בית המשפט יורה על קיום התהלוכה כפי שאושרה במתכונתה המקורית.
העותרות טענו, בין היתר, כי השינוי בעמדת המשטרה נבע מלחץ לא ראוי שהפעילו רב העיר באר שבע וראש עיריית באר שבע, עמם נועד מפקד המחוז הדרומי משטרה, בפגישה שנערכה בלשכת ראש העיר.
בתגובה טענה המשטרה, כי ההחלטה על שינוי ציר התהלוכה נובעת מקיומו של מידע מודיעיני, שלפיו קיים סיכון ממשי ברמת הסתברות של ודאות קרובה לפגיעה בחיי אדם במהלך האירוע, אם יתקיים בציר רגר. לשיטת המשטרה, קיום התהלוכה בצירים החלופיים, יאפשר למשטרה להיערך ולהגן טוב יותר של המשתתפים באירוע, בשים לב למידע המודיעיני.
במסגרת הדיון הציגה משטרה לשופטים, במעמד צד אחד, חומר מודיעיני חסוי על אודות האיומים הנשקפים מקיום התהלוכה בציר רגר, שבעקבותיו הציגו השופטים שאלות לנציגי המשטרה.
בג"ץ, בפסק דין שניתן מפי השופט חנן מלצר, ובהסכמתם של השופטים סלים ג'ובראן וענת ברון, דחה את העתירה בציינו כי המידע המודיעיני שהוצג בפני השופטים, במעמד צד אחד, הוא שהכריע בסופו של דבר את הכף.
בפסק הדין נקבע כי התהלוכה תתאפשר בצירים שהציעה המשטרה או בציר אחר, שונה מהציר שאושר בהחלטה המקורית, שהוצע על ידי בית המשפט כפשרה.

שנת פרסום: 2016