ספרות

צבי טריגר, "תאוריות פמיניסטיות וזכויות להט"ביות"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה הוא בבחינת מבוא קצר, ביקורתי ותמציתי לכמה מהגישות הפמיניסטיות שרלוונטיות למשפט הישראלי בכלל ולזכויותיהם של לסביות, הומואים, טרנסים וביסקסואלים בישראל בפרט. מטרתו להאיר סוגיות תאורטיות שעשויות לתרום, לדעת הכותב, לקידום החשיבה התאורטית והאקטיביסטית בנוגע לזכויות הקהילה הגאה בישראל; בשל קוצר היריעה, בחירת התאוריות והצגתן, כמו גם בחירת ההוגות שכתביהן נדונים במאמר, היא חלקית ואינה ממצה, והיא תוצר של הערכה, פרשנות וטעם של הכותב.

תחומים: שונות
שנת פרסום: 2016