ספרות

צבי טריגר, "משפחות חורגות ו'רישיון הורות'"

פורסם בכתב העת "המשפט", גיליון 22

בשנת 2005, בפסק-דינו בעניין ירוס-חקק, אפשר בית-המשפט העליון לבנות זוג לאמץ זו את ילדיה של זו. לטענת רשימה זו, פסק-הדין רווי בחרדות שונות, שמסוות חרדה אחת עיקרית, מפני שינויים ביחס ל-"רישיון להורות". בעבר ניתן "רישיון הורות" אוטומטי לזוגות הטרוסקסואלים, ואילו כיום הקשר בין הורות לזוגיות הטרוסקסואלית הולך וניתק. יחד עם זאת, פסק-הדין מבטא סטנדרט משפטי וחברתי כפול: דרישה מאנשים המשתייכים לקבוצה מסוימת (זוגות בני אותו המין) להוכיח באופן אקטיבי את כשירותם להורות, אף שהרוב ה"נורמטיבי" אינו נדרש לכך כלל. בנוסף לכך, מותחת הרשימה ביקורת על היעדרה של שאלת "טובת הילד" מפסק-הדין בעניין ירוס-חקק.

שנת פרסום: 2006