ספרות

צבי טריגר, "הורות בסיכון כפול: איומים מחוץ ומבית על ההורות הלהט"בית" (2022)

במאמרו מזהה טריגר שני סיכונים להכרה בהורות הלהט"בית: התנגדות המדינה והקשיים שהיא הערימה ומערימה על ההכרה בהורות הלהט"בית, וכן הדרישות של הורים גנטיים להדיר את בני זוגם לשעבר מן ההורות תוך שימוש בהיעדר קשר הדם בין הילד.ה לבין ההורה הלא גנטי
שנת פרסום: 2022