פסיקה

פרוטוקול מיום 23.7.09 בבית הדין לביקורת משמורת שוהים שלא כדין

החזקה במשמורת של אישה טרנסג'נדרית השוהה בארץ שלא כדין

עובדות המקרה: מדובר בשוהה בלתי חוקית, אזרחית ניקרגואה ואישה טרנסג'נדרית. הפרוטוקול מביא מדבריה של המוחזקת במשמורת, ובהם היא מתארת את נסיבות חייה ואת שני הניתוחים שביצעה לשינוי מינה.

ההכרעה המשפטית: נפסק כי המוחזקת היא שוהה שלא כדין אשר דינה הרחקה מישראל. אולם נכון למועד החלטה זו אין בידי המוחזקת כל מסמך נסיעה תקף, ולפיכך בשלב זה בית הדין מאשר את צו המשמורת ללא שינויים.

תחומים: הגירה
שנת פרסום: 2009
קבצים: