פסיקה

עת״מ 1771-08-20 - הבית הפתוח נ׳ עיריית ירושלים

בית המשפט המחוזי בירושלים העניק לעותרת צו המחייב את עיריית ירושלים להמציא החלטה המתייחסת לבקשת העותרת לתמיכה כלכלית לשנת 2020.

עובדות המקרה: עתירה מנהלית במסגרתה התבקש בית המשפט להעניק צו המחייב את העירייה להמציא החלטה ספציפית המתייחסת לבקשת העותרת לתמיכה כלכלית לשנת 2020. המשיבה טענה כי החלטה רוחבית כללית אשר ניתנה בעניין ״מרכזים קהילתיים״ מחייבת גם בעניין העותרת – כאשר העירייה מכנה את הגופים הנתמכים בשכונות השונות ״מנהלים קהילתיים״ בעוד שהעותרת והיא בלבד מכונה ״מרכז קהילתי״. על כן, טענה העותרת כי התבחינים התקציביים לתמיכה בשנת 2020 נגועים באי-שוויון מובנה. מנגד, המשיבה טוענת כי הטענה נגועה בשיהוי.

הכרעת הדין: בית המשפט קבע כי אין בהחלטה הרוחבית התייחסות לבקשות והטענות הספציפיות של העותרת, ומאחר והעותרת מהווה ״מרכז קהילתי״ יחיד קשה להלום מצב בו לא תינתן החלטה ספציפית ומנומקת לבקשתה הספציפית.

שנת פרסום: 2020