פסיקה

עת"מ 7497-05-12 פובדורה נ' משרד הפנים

בקשה להעניק מעמד בישראל לבן זוגו של אזרח ישראלי

עובדות המקרה: העותרים, בני זוג שאחד מהם אזרח ישראלי והשני אזרח הפיליפינים, עתרו לביהמ"ש המחוזי בת"א נגד החלטת יו"ר ועדת ההשגה לזרים. במסגרת ההחלטה נדחתה בקשת העותרים להכיר בהם כבני זוג, ולהעניק לבן הזוג הזר מעמד בישראל. ההחלטה התקבלה לאחר שבסיור שנערך בדירת העותרים נמצא שהם לא מתגוררים יחדיו.

ההכרעה המשפטית: העתירה התקבלה באופן חלקי. השופטת רונן קבעה שממכלול הראיות עולה שהקשר בין העותרים אינו קשר פיקטיבי ושיש ביניהם קשר ממשי וארוך שנים. עוד נקבע שהשאלה האם הזוג התגורר יחד במועד הביקורת אינה השאלה המכרעת. עם זאת, מכיוון שהקשר בין השניים ידע עליות ומורדות, הוחלט לקבל העתירה באופן חלקי, ולאפשר לעותרים תקופת ניסיון נוספת שבמהלכה ייבחן הקשר הזוגי ביניהם. ביהמ"ש הורה למשרד הפנים לבחון את כנות הקשר בין העותרים, תוך שהוא יאפשר להם להציג את מכלול הראיות הרלוונטיות.

שנת פרסום: 2013
קבצים: