פסיקה

עת"מ 61546-05-22 א' ואח' נ' רשות האוכלוסין

ביהמ"ש המחוזי בת"א הורה לרשות האוכלוסין לרשום קטינה שנולדה בהליך פונדקאות בארה"ב לבני זוג בני אותו המין

עובדות המקרה: העותרים הם בני זוג מאותו המין שהביאו לעולם את הקטינה (בתו הגנטית של העותר 1) בהליך פונדקאות בארה"ב. רשות האוכלוסין וההגירה סירבה לרשום את הקטינה כבתם של העותרים משום שחסר תיעוד על כניסתה של הקטינה לישראל עם העותרים ועם אחותה הגדולה שנולדה בהליך פונדקאות קודם ונרשמה כאזרחית ישראלית. לטענת הרשות, חוסר התיעוד על כניסת הקטינה לישראל אינה מאפשרת לקשור בין הקטינה שערכו לה בדיקה גנטית בישראל (בעקבות החלטת בית משפט לענייני משפחה) ונמצאה כבתו הגנטית של העותר 1 לבין הילדה שנולדה בהליך הפונדקאות בארצות הברית, שלגביו הוגשו מסמכים עוד קודם ללידת הילדה לבית משפט לענייני משפחה.

דיון והכרעה: נפסק כי החלטתו של משרד הפנים שלא לרשום את הקטינה אינה סבירה ואינה יכולה לעמוד, וזאת משלושה טעמים עיקריים:
1. טובת הילדה. אין מחלוקת, כי העותר 1 אזרח ישראל, הינו אביה של הקטינה. על כן, אין מחלוקת על פי חוק האזרחות, כי הקטינה היא אזרחית ישראלית ויש לרשום אותה ככזו, כדי שתוכל ליהנות בכל השירותים, בשלב זה במיוחד, שירותים רפואיים ככל אזרחית ישראלית אחרת. גם אם נכנסו העותרים שלא כדין עם הקטינה לישראל (על כך ארחיב להלן), אין הדבר צריך להשליך על רישומה של הקטינה כאזרחית ישראלית.

2. העותרים הגישו את הבקשה לערוך בדיקת אבהות, עוד קודם ללידת הקטינה, כפי שנדרש, והתנהל הליך בבית משפט לענייני משפחה. יתן פסק דין בתיק המשפחה ובו נקבע כי העותר 1 הוא אביה של הקטינה והורה לסגור את התיק.
היינו, מדינת ישראל ראתה את כל המסמכים ונתנה את ההסכמה הן לביצוע הבדיקה, הן לתוצאותיה ובעקבות הסכמה זו, הנדרשת ואף התבקשה בהליך המשפחה, קבע בית משפט לענייני משפחה, כי העותר 1 הוא אביה של הקטינה. מאותו רגע, זכאית הקטינה להירשם במרשם כאזרחית ישראל, שכן היא נולדה לאב אזרח ישראלי, כפי שנקבע על ידי בית משפט

3. מכלל המסמכים שהוגשו לתיק בית המשפט לא עולה תמונה של התנהלות לא סבירה, בהתחשב בכך שמדובר היה בתקופת הקורונה ובעת שהמגפה היתה בעיצומה עם מגבלות, סגרים ובעיקר מגבלות על תעופה אווירית. יש לזכור, כי גם בתם הראשונה של העותרים נולדה באותו מקום, באותם מוסדות בארצות הברית, בעקבות הליך פונדקאות ונכנסה כדין לישראל והעותרים לא עשו כל ניסיון שלא לפעול על פי הנהלים. אולם, איתרע מזלם ובתם השניה נולדה בעיצומה של מגיפת הקורונה, כאשר השמים נפתחים ונסגרים חליפות, ההוראות וההנחיות משתנות חדשות לבקרים והם מצויים עם בתם הבכורה, שהיתה אז בת פחות משנתיים בארץ זרה בעיצומה של מגיפה וכל רצונם הוא לחזור בהקדם לישראל.

שנת פרסום: 2022