פסיקה

עת"מ 58590-01-23 (קטין) ואח' נ' עיריית גבעת שמואל

בוטלה החלטת משרד החינוך להעביר תלמיד טרנסג'נדר מבית ספרו בעקבות לחץ הורי התלמידים האחרים

עובדות המקרה: מדובר בתלמיד בבית ספר יסודי בחינוך הממלכתי דתי, שדבר היותו טרנסג'נדר התגלה להורי התלמידים האחרים בבית ספרו והללו דרשו את העברתו לבית ספר אחר. ב16.01.2023 החליט משרד החינוך להעבירו מבית ספרו, ועל כך הוגשה העתירה.

דיון והכרעה: בהעדר תשובה של המדינה שבחרה שלא להגיש תשובה לעתירה, ביודעה את המשמעות לכך ולאי הגנה על החלטתה הנתקפת בעתירה, התקבלה העתירה ובוטלה ההחלטה.

שנת פרסום: 2023