פסיקה

עת"מ 2025-12 פאצ'נו בויטרגו נ' משרד הפנים

דחיית בקשתה של אזרחית קולומביה לצו ביניים שימנע את הרחקתה מישראל לאחר שלא הוכרה כפליטה הנרדפת בארצה בשל היותה לסבית.

עובדות המקרה: העותרת הגישה בקשה למתן צו ביניים למניעת הרחקתה מהארץ עד להכרעה בעתירה שבה היא מבקשת לבטל את החלטת משרד הפנים שלא להכיר בה כפליטה. השתלשלות האירועים עד לנקודה זו, על פי פסק הדין: העותרת הגיעה מקולומביה לישראל בשנת 2007 באשרת תייר, ב-2009 הגישה בקשה למקלט מדיני, ב-2012 נערך לה ריאיון ולאחר בחינת הבקשה הוחלט לדחותה. היא הגישה בקשה לעיון מחדש שנדחתה אף היא.

הכרעת הדין: הבקשה נדחתה על הסף מחוסר עילה להתערבות. נקבע כי אין בסיס לטענות העותרת בדבר היותה פליטה ו/או בסכנת חיים בארץ מוצאה, שכן היא לא הוכיחה שההתנכלויות לה ארעו בהכרח בשל נטיותיה המיניות (ולא בשל הצלחתה הכלכלית). כמו כן, העותרת צירפה מכתב המתייחס לאירועים שהתרחשו לכאורה בשנת 2009, בעוד היא הגיעה לישראל כבר ב-2007. בנוסף, מבדיקת היחידה לטיפול במבקשי מקלט עולה שהמצב בקולומביה בכל הנוגע לזכויות הומואים ולסביות השתפר משמעותית.

לפסקי דין במסגרת הערעור על ערכאה זו, ראו:
עע"מ 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים - 20.11.2012
עע"מ 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים – 25.8.2015

תחומים: מבקשי מקלט
שנת פרסום: 2012
קבצים: