פסיקה

עת"מ 1255/05 גונזלס גרסיה נ' משרד הפנים

עתירה של בני זוג מאותו מין המבקשים להחיל עליהם את ההליך המדורג להסדרת המעמד של בני זוג של אזרחים ישראלים

עובדות המקרה: מדובר בעתירתם של לואיס גונזלז גרסיה ופרד דיטר רוזנברג, המבקשים להורות למשרד הפנים להחיל עליהם את ההליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג של אזרחים ישראלים, שאינם נשואים, וליתן בידי העותר 1 רישיון ישיבה ועבודה כמקובל בראשית ההליך.

ההכרעה המשפטית: העתירה נדחתה. בהיעדר תימוכין אובייקטיביים לטענת העותרים כי הם מקיימים חיים משותפים וקשר אמיתי, ומשלא הוכח קיומו של משק בית משותף, כאשר כל אחד מהם מסביר אחרת את אופן ניהול משק הבית המשותף ("פרד משלם על הכל" לגרסת העותר 1, ו"כל ההוצאות מתחלקות בין שנינו" לגרסת העותר 2), החליט ביהמ"ש לאשר את החלטתו של משרד הפנים לסרב לבקשת העותרים להחיל עליהם את "נוהל בני זוג שאינם נשואים".

*לפסק דין קודם בפרשה זו, ראו: עת"מ 2790/04 דיטר רוזנברג וגונזלס גרסיה נ' משרד הפנים

תחומים: הגירה
שנת פרסום: 2005
קבצים: