פסיקה

עתמ (חי') 4250-04-15 Steven Anthonty Carrascal Cabarcas נ' משרד הפנים

עתירה להסדרת מעמדו בישראל של אזרח קולומביה מכוח חיים משותפים עם בן זוג ישראלי

עובדות המקרה: העותרים הינם אזרח קולומביה (יליד 1995 – עותר 1) ואזרח ישראלי (יליד 1979 – עותר 2), הטוענים שהכירו בעת שהאחרון טייל בקולומביה. משרד הפנים התרשם באופן שלילי מהקשר, דחה את בקשתם להסדרת מעמד העותר 1 בישראל מכוח חיים משותפים עם העותר 2, וקבע שעליו לעזוב. זאת, בין היתר, מפני שהעותר 1 נכנס בתחילה לישראל כתייר והוצג כ"ידיד" של העותר 2, שעה שזה ניהל במקביל הליך פונדקאות עם אישה שהוצגה כזוגתו. לטענת העותרים, הם מקיימים את כל התנאים הנדרשים ע"פ נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, וכן מגדלים במשותף את התינוק שנולד בהליך הפונדקאות (זכות לחיי משפחה, טובת הילד).

הכרעת הדין: העתירה נדחתה משום שלא נמצאו כל פגם או חוסר סבירות המצדיקים התערבות של ביהמ"ש בהחלטת משרד הפנים. נפסק כי המצגים הסותרים והבלתי-משכנעים שהציגו העותרים בנוגע ליחסיהם במסגרת ההליכים השונים שניהלו, והתנהלותם בחוסר ניקיון כפיים, העלו ספקות בדבר כנות הקשר הזוגי ביניהם. יחד עם זאת, הבהיר ביהמ"ש שאין בדחיית העתירה בנסיבות הללו עילה לחסום לנצח את מימוש הקשר הזוגי, וגם לא עילה לגרום לקטין לנתק קשר מאחד מבני הזוג הרואים בו כבנם המשותף ומטפלים בו במשותף. נטייתם המינית אינה מהווה נתון שיש בו כדי למנוע מהם קשר מסוג זה או להפלותם. נכתב כי: "ראוי שנתונים אלה והנסיבות הייחודיות של המקרה יובאו בחשבון ע"י הגורם שידון בבקשה חדשה בנושא, ככל שתוגש".

שנת פרסום: 2015
קבצים: