פסיקה

עת"מ (ב"ש) 22202/07 אוזמוס נ' משרד הפנים

עתירה נגד הנוהל להסדרת מעמד של בני זוג של אזרחים ישראלים, בטענה שהוא מפלה לרעה בני זוג מאותו מין

עובדות המקרה: העותרת, אזרחית אוקראינה, נכנסה לראשונה לישראל כבת-זוגו של אזרח ישראלי, אך לאחר שהתגרשה ממנו המשיכה לשהות בישראל מספר שנים, ללא היתר, ובשלב כלשהו התפתחה מערכת יחסים זוגית "חד-מינית" (כלשון פסק-הדין) בינה לבין אזרחית ותושבת ישראל. העותרת טוענת כי הנוהל בדבר "הטיפול בהסדרת מעמד לבני זוג של אזרחים ישראליים, לרבות בני אותו מין" – הדורש שבע שנות אשרה זמנית בטרם קבלת אשרת קבע – מפלה לרעה בני זוג מאותו המין, וזאת בהינתן העובדה שהנוהל הקיים לעניין בני-זוג נשואים מאפשר במקרים מסוימים לקבל את אשרת הקבע כבר בחלוף 4 וחצי שנים.

ההכרעה המשפטית: העתירה נדחתה, שכן אין מדובר באפליה פסולה בין שווים, אלא בהבחנה מותרת בין שונים (בין זוג נשוי לבין זוג הידוע בציבור). נקבע כי קשר של נישואים כדין יוצר מעצם טיבו והגדרתו שינוי סטטוס שבדין, "המקים א-פריורית הנחה לכאורית [...] בדבר אמיתותו ורצינותו של קשר זה." ואולם לגבי האמיתות והכנות של קשר בין ידועים בציבור, כלומר לגבי קשר שלא השתכלל כדי נישואים ושינוי סטטוס, נדרשת בחינה ארוכה ומקיפה יותר, ולכן יש הצדקה לנוהל המעמיד דרישה של 7 שנים. זאת ועוד: העותרות אמנם טענו כי הן נשואות בשלוש השנים האחרונות – באמצעות חוזה משפטי – אך בית-המשפט דחה טענה זו והדגיש כי "סטאטוס של 'נישואין' איננו נרכש אלא על פי דין", וכי "אין חולק כי בדיני מדינת ישראל לא מוכרים נישואין חד-מיניים כ'נישואין' על-פי מובנם בכל הוראת דין."

תחומים: הגירה
שנת פרסום: 2010
קבצים: