פסיקה

עפ 6834/12 תימור קבלאן נ' מדינת ישראל

ערעור על הכרעת וגזר דינו של גבר שנידון ל-15 שנות מאסר בגין מעשי התעללות פיזית, מינית ונפשית בשני מתלוננים שבהם נתקל באקראי.

עובדות המקרה: המערער הורשע בבימ"ש המחוזי בביצוע 5 עבירות של מעשה סדום; מעשים מגונים; הדחה בחקירה; גרימת היזק בזדון. בעקבות הרשעתו בדין, נגזרו עליו 15 שנות מאסר לריצוי בפועל, שנה מאסר על תנאי, ותשלום פיצוי לשני המתלוננים, בסך 50,000 ₪ לכל אחד. לפי עובדות כתב האישום, המערער נטפל לשני המתלוננים עת חלפו יחד בקרבת המרכז המסחרי ברחוב יוספטל באשקלון – ומשם החלה סדרה של פעולות אכזריות וקשות שביצע בהם. בשלב הראשון, שדד את רכושם תוך הטלת אימה ופחד. בהמשך, הובילם לשדה נטוש, ושם ביצע בהם סדרה קשה ומשפילה של מעשי סדום ומעשים מגונים, תוך התעלמות מבכיים ומתחנוניהם שיניח להם. הערעור נסב על הכרעת הדין ולחלופין על גזר הדין.

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש דחה את הערעור וקבע כי באשר לטענות על הכרעת הדין, חלה ההלכה לפיה ערכאת הערעור אינה מתערבת בקביעות העובדתיות שקבעה הערכאה הדיונית. צויין, למעלה מן הצורך, שהגרסה החלופית שהעלה המערער אינה מתיישבת עם חומר הראיות, ושמדובר בקו הגנה בלתי סביר. הטענה כי המתלוננים הסכימו לקיום יחסי המין, כביכול בשל "נטיותיהם ההומוסקסואליות", נדחתה. נכתב בפסק הדין כי "אין ליצור אקסיומה לפיה כל בעל נטיה הומוסקסואלית מסכים להיבעל על-ידי אדם זו". כמו כן, נקבע כי אין בטענת המערער כדי לסדוק את קביעות ביהמ"ש המחוזי, הן באשר לאי הסכמתם של המתלוננים, והן בנוגע לנטייתם המינית – שאינה הומוסקסואלית (הוזכרה ביקורת חריפה כנגד חוקרי המשטרה שחקרו את המתלוננים לגבי נטייתם, כאשר מדובר בשאלה בלתי רלוונטית וחסרת השלכה על מעשיו הפליליים של המערער). בנוגע לגזר דין, נקבע שהוא ראוי ומאוזן, נוכח המעשים הקשים והחמורים שגרמו למתלוננים נזק כבד מנשוא.

תחומים: עבירות מין
שנת פרסום: 2015
קבצים: