פסיקה

ע"פ 2734/14 אוזן נ' מדינת ישראל

דחיית ערעור על גזר דינה של אישה טרנסג'נדרית שהורשעה בעבירות אלימות

עובדות המקרה: ערעור על גזר דינה של המערערת, אישה טרנסג'נדרית שהורשעה בשורה של עבירות אלימות. בית המשפט העיר כי "המערערת הינה טרנסג'נדרית הנחזית להיות כאישה ולכן ההתייחסות אליה תהיה כמין נקבה ושלא כמין זכר". המערערת מבקשת הקלה בעונשה על רקע נסיבותיה האישיות, ובפרט לאור העובדה שהיא חסרת מסגרת מגורים ועוסקת בזנות, כלומר מתנהלת "בשולי החברה" (כלשון פסק הדין). כמו כן, מתבקשת הקלה בעונש מכוח הלכת ע"פ 5833/12 פלונית נ' מדינת ישראל, שם הוקל בעונשה של אסירה טרנסג'נדרית בשל תנאי המאסר הקשים והחזקתה בבידוד.

ההכרעה המשפטית: הערעור נדחה. נקבע כי אין להקיש ממקרה פלונית למקרה הנוכחי: שלא כבעניין פלונית, במקרה הנוכחי המערערת הורשעה בעבר בשלל עבירות אלימות שונות, ומחוות דעת שירות המבחן עולה כי היא הצליחה להשתלב בהדרגה בפעילויות השונות בכלא. זאת ועוד, נסיבותיה האישיות של המערערת – לרבות היותה אישה טרנסג'נדרית – כבר הובאו בחשבון במסגרת שיקולי הערכאה דלמטה בעת גזירת הדין, ולכן אין מקום להקל עוד בעונש שנפסק.

שנת פרסום: 2014
קבצים: