פסיקה

ע"פ 2444/22 פלוני נ' מדינת ישראל

נדחה ערעורו של אדם שהורשע בביצוע מעשה מגונה בקטין

תמצית כתב האישום: המתלונן, קטין, המתין בתחנת אוטובוס. המערער עבר במקום עם רכבו והציע לאסוף אותו ולהסיעו למחוז חפצו. במהלך הנסיעה הציג המערער בפני המתלונן סרטון פורנוגרפי ונגע באיבר מינו ובאיבר מינו של המתלונן. לאחר מכן סטה אל דרך צדדית, שפשף את איבר מינו של המתלונן והכניס אותו לפיו, חרף התנגדות המתלונן. לאחר מכן אף אונן בפניו. למערער יוחסו עבירות של גרם מעשה סדום ועבירה של מעשה מגונה. לאחר הודאה במסגרת הסדר טיעון נגזרו על המערער 5 שנות מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי למתלונן בסך 80,000 שקלים. טענות המערער בערעור הן כי לא היה מקום להביא בחשבון את קטינותו של המתלונן בגזירת העונש שכן המערער לא ידע כי המתלונן קטין, וכן כי נוכח עברו של המערער, התהליך השיקומי שהוא עובר ומידת מסוכנותו יש לבכר בעניינו שיקולים שיקומיים.

דיון והכרעה: דין הערעור להידחות. המערער ניצל את אמונו של נער הצעיר ממנו בכ30 שנה והשתמש בו לסיפוק דחפיו המיניים באופן משפיל. מעשי המערער גרמו למתלונן לפגיעה נפשית קשה. לא ניתן להתעלם מגילו הצעיר של המתלונן, שכן הנזק שנגרם מביצוע העבירה קשור קשר הדוק לעובדת קטינותו של המתלונן. הפגיעה בקטין בשלב זה של חייו טובעת בו צלקות עמוקות. כמו כן, לא נפל פגם באיזון שביצעה הערכאה קמא בין תכליות הענישה, ושיקולי השיקום הובאו בחשבון בגזירת הדין. אין הצדקה גם להפחית מסכום הפיצויים.

שנת פרסום: 2022
קבצים: