פסיקה

ע"פ 2137/14 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' מדינת ישראל

הסרת צו איסור הפרסום לגבי זהותו של עד המדינה לשעבר בפרשת הבר-נוער

עובדות המקרה: ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (מפי השופט צ' קפאח) לדחות את בקשת המערערים לבטל את צו איסור הפרסום שניתן לגבי זהותו של המשיב 2, שהיה עד המדינה בפרשת הרצח במועדון הבר נוער בתל אביב. המשיב 2 זכה למעמד של עד מדינה לאחר שפנה אל המשטרה והציג ראיות המצביעות על זהותו של הרוצח בפרשת הבר נוער, אולם בהמשך התברר, כנטען בכתב האישום שהוגש נגד המשיב ביום 10.3.14, כי הראיות שסיפק היו כוזבות. בקשת המערערים להתיר את פרסום פרטיו נדחתה בבית המשפט המחוזי לנוכח תוכנו של החומר המודיעיני שהוצג בפני בית המשפט, ממנו עולה כי "נשקפת סכנת חיים לעד המדינה אם יפורסמו שמו ופרטיו". השופט קפאח אף העיר כי אין "כל שיקול וכל טיעון היכול לעמוד כנגד המסמך המודיעיני שהוצג לי".

ההכרעה המשפטית: הערעור התקבל – בית המשפט הורה להסיר את צו איסור הפרסום בנוגע לפרטי המשיב 2. בית המשפט הדגיש כי "לצד האינטרס הכללי בפרסום שמו וזהותו של נאשם בפלילים, קיים במקרה דנן עניין ציבורי מהמעלה הראשונה לפרסם כל פרט אפשרי לגבי החקירה שהביאה להגשת כתב האישום, לרבות שמו וזהותו של הנאשם. פרשת הרצח הנתעב במועדון הבר נוער, היא כפצע מדמם בגופה של החברה בישראל, ומטבע הדברים עמדו ההתפתחויות בפרשה זו במוקד העניין הציבורי."
עוד נקבע כי אין בצו איסור הפרסום כדי להבטיח את בטחונו של הנאשם, כיוון שממילא "מי שחפץ ברעתו של הנאשם מכיר היטב את זהותו" וכיוון ש"באתרי אינטרנט לא מעטים מופיעים שמו של הנאשם ואף תמונתו". לסיכום, בית המשפט בא לכלל מסקנה כי אין צידוק להותיר את צו איסור הפרסום על כנו.

להחלטות עוקבות הנוגעות לחנקשייב (שהיה אמור להיות עד המדינה בתיק עד שקרס), ראו:
מ"ת 18794-03-14 מדינת ישראל נ' זאור חנקישייב (עציר)
ת"פ 18826-03-14 מדינת ישראל נ' חנקישייב(עציר)
בג"ץ 2303/15 זואר חנקשייב (זיו חן) נ' פרקליט המדינה
ת"פ 18826-03-14 מדינת ישראל נ' חנקישייב (עציר) – 31.5.2015
רעב 4133/15 זיו חן נ' שירות בתי סוהר

להחלטות נוספות בפרשת הבר-נוער, ראו:
מ"י 13043-06-13 מדינת ישראל נ' פ. ואח', החלטה מיום 10.6.2013
מ"י 13006-06-13 מדינת ישראל נ' ש.ע.ג., החלטה מיום 13.6.2013
בג"ץ 4312/13 עו"ד עזריאל שאול קרבצוב נ' השר לביטחון פנים

שנת פרסום: 2014
קבצים: