פסיקה

עפ"ג 30495-08-12 מדינת ישראל נ' חנקישייב

ערעור על קולת עונשו של המשיב, אשר סבל בעבר התעללות בכלא בשל נטייתו המינית

עובדות המקרה: מדובר בערעור של המדינה על קולת העונש שנגזר על המשיב. המשיב הורשע בבית-משפט קמא על-סמך הודאתו בגניבה, בתקיפה לשם גניבה, וכן בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו. בית-משפט קמא הטיל עליו 10 חודשי מאסר בפועל והפעיל שני מאסרים על תנאי שהיו תלויים ועומדים נגדו, באופן שהמשיב ירצה 18 חודשי מאסר. בעוד המדינה הדגישה את חומרת המעשה – המשיב חטף שרשרת מצווארה של קשישה ילידת 1938 – סנגורו של המשיב הדגיש את נסיבות חייו הקשות כצעיר שעלה לארץ ממדינה מוסלמית והוא "הומוסקסואל מוצהר" (כלשונו). גם בתקופת מאסרו הקודמת בכלא המשיב ספג התעללות על רקע נטייתו המינית.

ההכרעה המשפטית: הערעור נדחה. בית-המשפט אמנם העיר כי "על-פני הדברים יש ממש בערעור המדינה ומקובל עלינו כי בנסיבות רגילות היה מקום לקבל אותו," אך בשל הנסיבות החריגות – לרבות ההתעללות שהמשיב ספג בכלא על רקע נטייתו המינית – נקבע כי אין להחמיר את עונשו של המשיב. גזר הדין של בית-משפט קמא נותר על כנו.

שנת פרסום: 2013
קבצים: