פסיקה

עע"מ 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים - 20.11.2012

סירוב להעניק מעמד של פליטה לעותרת הטוענת שהיא נרדפת בארץ מוצאה בשל נטייתה המינית

עובדות המקרה: בקשה למתן צו ביניים עד להכרעה בערעור שהגישה המבקשת, אזרחית קולומביה, על פסק דין של בימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרו נדחתה על הסף עתירתה נגד החלטת המשיב שלא להעניק לה מעמד של פליטה, מעמד אותו ביקשה בטענה כי היא נרדפת בקולומביה בשל נטיותיה המיניות.

ההכרעה המשפטית: העתירה נדחתה. נפסק, מבלי לנקוט עמדה חד משמעית בשאלת סיכויי הערעור, כי לא נמצא שמאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת המבקשת. המבקשת לא הניחה תשתית ראייתית מספקת לתמיכה בטענה שנשקפת סכנה לחייה במדינת מוצאה "בשל היותה לסבית," כפי שקבע בימ"ש קמא.

לפסק דין עוקב - הכרעת העליון הסופית בתיק - ראו:
עע"מ 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים – 25.8.2015
לדיון בערכאה קודמת, ראו:
עת"מ 2025-12 פאצ'נו בויטרגו נ' משרד הפנים

תחומים: מבקשי מקלט
שנת פרסום: 2012
קבצים: