פסיקה

עע"מ 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים – 25.8.2015

ערעור על דחיית בקשתה של אזרחית קולומביה למניעת הרחקתה מישראל - לאחר שלא הוכרה כפליטה הנרדפת בארצה, לכאורה, בשל היותה לסבית.

עובדות המקרה: מדובר בערעור על פסה"ד המנהלי שבגדרו נדחתה עתירתה של המערערת – נוצריה מקולומביה – נגד החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה להכרה כפליטה. לטענת המערערת, בקשתה מגלה חשש מבוסס לרדיפתה על רקע נטייתה המינית. לטענתה, אמנת הפליטים משנת 1951 מגנה גם על רדיפה מטעמי נטייה מינית, וחברי הקהילה ההומו-לסבית משתייכים ל"קיבוץ חברתי מסוים" כדרישת האמנה.

הכרעת הדין: הערעור נדחה. נקבע כי אין בתיק זה מקום להכריע בשאלות נורמטיביות כמו ההכרה במעמד פליט על בסיס רדיפה מטעמי נטייה מינית, מאחר שבכל מקרה, המערערת לא הצליחה להראות שנפל פגם בשיקול דעת משרד הפנים - כלומר, לא הצליחה להוכיח שהפחד שנשקף לה מפני רדיפה בארצה הינו מבוסס. היא לא ביססה את טענתה במישור הראייתי ולו ברף מינימלי, וגם בבחינה פרטנית של טענותיה, לא נמצא שנפל פגם הדורש התערבות. המערערת לא טענה שהותקפה פיזית בעיר מגוריה, לא שללה מניע פלילי לתקיפות שכן בוצעו, ולא מיצתה את האפשרות לעבור למקום אחר בקולומביה. בפסק-הדין נכתב שהערכת מהימנותה נעשתה באופן מנומק, שקול ומתוך הסכמה להניח לטובתה שגרסתה אמינה, למרות אי-דיוקים שנפלו בחלקים מדבריה. כמו כן, מציין ביהמ"ש כי קיים קושי בכך שבקשת המקלט הוגשה שנתיים אחרי כניסתה לישראל באשרת תייר – דבר שבמכלול השיקולים ניתן ללמוד ממנו על אמינותה.

לפסקי הדין הקודמים בפרשה זו, ראו:
עת"מ 2025-12 פאצ'נו בויטרגו נ' משרד הפנים
עע"מ 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים - 20.11.2012

תחומים: מבקשי מקלט
שנת פרסום: 2015
קבצים: