פסיקה

עע"א 2530/06 רמי בן רוברט מורדו נ' שירות בתי הסוהר

דחיית בקשת אסיר להתייחד עם בן זוגו - כאשר השניים אינם נשואים או ידועים בציבור

עובדות המקרה: מדובר בעתירת אסיר להתייחדות עם בן-זוגו מאותו מין, וכן להשמתו בהפרדה ו/או עם אסיר הומו.

ההכרעה המשפטית: העתירה בעניין ההתייחדות נדחתה לאור העובדה שהעותר אינו עומד בקריטריונים שקובעת הפקודה (הוא לא נשוי ואין לו ידוע בציבור). העתירה נדחתה גם לעניין ההפרדה, כיוון שהעותר "אינו זכאי ואינו יכול לבחור השמתו בהפרדה" – אלא שירות בתי הסוהר קובע זאת על-פי צרכיו ועל-פי מבחנים אובייקטיביים.

שנת פרסום: 2007