פסיקה

עע"א 2260/08 אנג'ל שלגין נ' שירות בתי הסוהר

הפרדה בכלא בין בנות-זוג מאותו מין מטעמי התחשבות באסירות אחרות

עובדות המקרה: כל אחת משתי העותרות הגישה עתירה שעניינה ביטול החלטת שירות בתי הסוהר אשר הביאה להפרדה בין העותרות, ששהו באותו אגף וקודם לכן באותו תא – וכן לאפשר להן התייחדות. שירות בתי-הסוהר התנגד בטענה שהתנהלותן של העותרות הביאה לידי פגיעה ברגשותיהן של האסירות האחרות באגף וכן בזכותן לצנעת הפרט.

ההכרעה המשפטית: לעניין שהותן של העותרות באותו אגף/תא – העתירה נדחתה. ביהמ"ש קבע כי עמדתו של שירות בתי-הסוהר בעניין זה אינה בלתי סבירה, וכי "שהייה משותפת של מספר אסירות בתא אחד מצריכה התחשבות וכיבוד צרכים של רוב השוהים בתא, ואינה מאפשרת הענקת תנאים ייחודיים לחלק מהאסירות ובפרט שהדבר הוא על חשבון רווחתן של האחרות." לעניין ההתייחדות – נקבע כי פקודת הנציבות חלה גם על בני זוג מאותו המין, אולם הפקודה מתירה התייחדות ביחס לבני זוג נשואים או ידועים בציבור, ולכן העותרות יוכלו לזכות בהתייחדות רק במידה שיגישו תצהיר חתום ומאושר על-ידי נוטריון שלפיו הן "ידועות בציבור" הזכאיות להתייחדות, כמשמעה בפקודה בלבד.

שנת פרסום: 2008
קבצים: