ספרות

ענבר כהן, "מבנה של פגיעה: על היתכנות קיומו של מבנה כוח פטריארכלי המקיים אלימות מינית בקהילת הלהטב"ק"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר מתחיל מעיסוק בעצם קיום השיח על פגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק ומציג את יחסה הדו-ערכי של הקהילה כלפיו ואת הסיבות האפשריות לכך. בהמשך הדברים, במטרה לבחון את הרלוונטיות של הגישה של מקינון לקהילת הלהטב"ק ולראות אם גם בה מצויים מאפיינים דומים המקיימים פגיעה מינית, אחלק את ניתוח הנורמות החברתיות-תרבותיות בקהילת הלהטב"ק הקשורות למיניות ולפגיעה מינית, לשלושה תתי-פרקים: תת-הפרק הראשון עוסק בנורמות התנהגות הקשורות לכינונם של תפקידי המגדר בקהילה ויחסי הכוחות ביניהם; תת הפרק השני עוסק בנורמות התנהגות הקשורות לכינון המיניות כפרקטיקה וליחסי המין; תת הפרק האחרון עוסק במיניות כזהות ובוחן נורמות הקשורות לכינון הזהות, הנטייה או ההעדפה המינית.

שנת פרסום: 2016