פסיקה

ע"מ 213/08 שרון בר שאול ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה

בקשה מצד זוג נשים לפרסום שמותיהן בעקבות החלטה משפטית בעניינן

עובדות המקרה: המבקשות, שרון ויעל בר-שאול, פונות בבקשה לפרסום פסק-הדין שניתן בעניינן במלואו, כולל שמותיהן.

ההכרעה המשפטית: הבקשה התקבלה. בהסתמך על הלכת "חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה", נקבע שמדובר במבקשות "המקיימות לאורך זמן מסגרת חיים משותפת, שאופייה ידוע לסביבתן ולסביבת ילדיהן", ולכן אין טעם שלא להיעתר לבקשה לפרסם את שמותיהן.

שנת פרסום: 2009
קבצים: