פסיקה

עמ"ש 2219-06-12 ר.ב.ח. נ' ק.ג.

ביהמ"ש המחוזי החיל את הלכת השיתוף בנוגע לרכוש משותף של בנות-זוג מאותו מין שנפרדו לאחר כעשרים שנה

עובדות המקרה: ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לענייני משפחה, בו נדחתה ברובה תביעת המערערת להצהיר כי היא בעלת מחצית הזכויות ברכוש משותף שהצטבר במהלך החיים המשותפים שלה ושל המשיבה – בנות-זוג ידועות בציבור שהתגוררו יחד כעשרים שנה – וכן נדחתה תביעה כספית שהגישה המשיבה כנגד המערערת. כמו כן, בית המשפט חייב את המשיבה בהוצאות משפט בסך 12,000 ₪.

ההכרעה המשפטית: הערעור התקבל, וביהמ"ש קבע חלוקת רכוש שוויונית בין בנות-הזוג. נפסק כי בנסיבות העניין הייתה כוונת שיתוף לגבי מקרקעין שנרכשו במהלך הקשר הזוגי ונרשמו רק על שם אחת מבנות הזוג, וזאת לאור תקופת החיים המשותפים של בנות-הזוג (20 שנה), ולנוכח העובדה שגידלו יחד את בנה של המשיבה וניהלו עסק משותף. אף נקבע כי העובדה שמדובר בבנות-זוג ידועות בציבור ולא בבנות-זוג נשואות "היא בעלת חשיבות פחותה", כיוון שקיימת מניעות חברתית, משפטית או דתית למיסוד הקשר.

שנת פרסום: 2014
קבצים: