פסיקה

עמ"ש 14816-04-10 פלוני ואח' נ' מדינת ישראל

ביצוע בדיקת רקמות לקביעת אבהות בחו"ל, ע"מ לאפשר את הבאתם לארץ של תינוקות שנולדו בהליך פונדקאות

עובדות המקרה: ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של ביהמ"ש לענייני משפחה, שבו נדחו בקשותיהם של המערערים למתן צו לעריכת בדיקת רקמות, ולקביעת אבהותם. המערערים נקשרו בהסכמי פונדקאות בחו"ל (בהודו), וילדיהם נולדו מתרומת ביציות של האם הפונדקאית. הם מבקשים שביהמ"ש יורה על ביצוע בדיקת אבהות, כיוון שעד אשר ירשמו המבקשים כאבות הקטינים – התינוקות לא יוכלו לקבל דרכון, כיסוי ביטוחי, וכיסוי רפואי, ואף לא יוכלו להיכנס לישראל. ביהמ"ש קמא דחה את הבקשה בנימוק כי מדובר בבדיקות דנ"א שניטלו בחו"ל, וכי אין לו סמכות בינלאומית לדון בעניין, מאחר שלקטינים אין זיקה לישראל (כיוון שללא בדיקת אבהות טרם הוכח שהקטינים, שאינם נמצאים בישראל, הם ילדיהם של המערערים).

ההכרעה המשפטית: הערעור התקבל. ביהמ"ש המחוזי בי-ם פסק בדעת רוב כי הבקשה לעריכת בדיקת רקמות וקביעת אבהות עולה בקנה אחד עם טובת הקטינים ומצויה בסמכותו הבלעדית של בימ"ש לענייני משפחה. עם זאת, לא ניתן להורות על עריכת הבדיקה טרם שמיעת הקטינים על-ידי מינוי עו"ד או אפוטרופוס שייצגם (מדובר באותו אדם או גוף ממלכתי האחראי על הקטינים לפי דיני הודו). לסיכום: הדיון יוחזר לביהמ"ש קמא אשר ישמע את עמדתו של האופוטרופוס לדין מהודו, ובכפוף לכך יכריע בנדון.

*לדיון בערכאה קודמת, ראו:
תמ"ש 28240/09 ד.ג. ואח' נ' פרקליטות מחוז ירושלים – אזרחי

תחומים: פונדקאות, שונות
שנת פרסום: 2010
קבצים: