פסיקה

עמ"נ 244/04 פרחי עבאהרה נ' משרד הפנים

החזקה במשמורת של שוהה בלתי חוקי החושש לחזור לשטחי הרשות בשל היותו הומו

עובדות המקרה: מדובר בערעור על החלטתו של ביה"ד לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לאשר החזקתו של המערער במשמורת עד למתן החלטת ביהמ"ש העליון בבג"ץ 9815/04. לאחר שסיים לרצות מאסר של 45 ימים בגין שהייה שלא כדין, עתר המערער לבג"ץ למנוע את גירושו לשטחי הרשות הפלסטינית, ובאותו יום ביהמ"ש הורה על עיכוב הרחקתו של המערער עד להכרעה בעתירה. בינתיים, הממונה על בקורת הורה על החזקתו במשמורת עד להחלטת ביהמ"ש העליון ובירור זהותו (המערער אינו נושא עליו מסמכים מזהים), וזאת למרות שהמערער ציין בפני הממונה כי הוא אינו יכול לשוב לשטחי הרשות מאחר שהוא נחשד כמשתף פעולה ומאחר שהוא "הומוסקסואל" (כלשון פסק-הדין).

ההכרעה המשפטית: הערעור נדחה, ונפסק שאין מקום לשחרר את המערער ממשמורת. ביהמ"ש מסתמך על מסקנתו של הממונה, שלפיה יש יסוד סביר להנחה כי גם אם יוחלט (בעתירה בפני ביהמ"ש העליון) לגרש את המערער – הוא ימשיך לשהות בארץ באופן לא חוקי, כפי שעשה במשך תקופה ארוכה של 14 שנים שבהן הוא שוהה בארץ באופן לא חוקי. לאור התנהגותו של המערער וכוונתו הנחרצת שלא לחזור לתחומי הרשות הפלסטינית (בשל היותו הומו הנחשד בשיתוף פעולה) לא ניתן להפיג את החשש על-ידי שחרורו של המערער בערבויות כספיות או בחלופת החזקה במשמורת.

תחומים: פלסטינים, הגירה
שנת פרסום: 2004
קבצים: