פסיקה

עמ"ח 41988-03-11 ר.א. ואח' נ' קצין התגמולים

זכאותה של קטינה, שאימה החורגת נהרגה במסגרת שירותה במערכת-הביטחון, לתגמולים ע"פ חוק (אע"פ ששני הוריה הביולוגיים חיים)

עובדות המקרה: המערערות, אם וביתה הקטינה, הגישו ערעור על החלטת קצין התגמולים לדחות את תביעת הבת להכרת זכותה בתור בת-משפחה כ"ילדו של נספה", ע"פ חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום).
זאת, מהטעם כי לקטינה ישנם אם ואב ביולוגים – מר ד. ד. והמערערת (שהייתה בת-זוגה של המנוחה, והוכרה ע"י קצין התגמולים כמי שהייתה ידועה שלה בציבור). המנוחה מצאה את מותה "תוך ועקב" שירותה בשב"ס.

ההכרעה המשפטית: הערעור התקבל. ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה קיבלה את ערעורה של המערערת והכירה בה כ"ילדו של הנספה" ע"פ חוק התגמולים. לפי החוק, "ילדו של נספה" יכול להיות גם ילד חורג. נקבע כי למונח "ילד חורג" יש לתת את הפירוש הנוהג והמקובל במקומותינו, שלפיו אין כל מניעה שלאותו ילד יהיו אב ואם ביולוגיים בחיים. המערערת 1 (אמה של המערערת 2) הייתה בת-זוגה של המנוחה, והמשיב הכיר בכך שהמערערת 1 הייתה "ידועה בציבור" של המנוחה. על כן, יש להכיר בבתה של המערערת 1 כ"ילדו של נספה", הגם שאביה הביולוגי עודנו בחיים.

שנת פרסום: 2013
קבצים: