ספרות

עירא הדר, "זכויות כלכליות לזוגות מאותו המין"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר סוקר בקצרה את התפתחות הזכויות הכלכליות ומתייחס לבסיס להענקת אותן הזכויות בישראל לבני זוג . לאחר מכן בוחן המאמר באופן פרטני את הדין הנוהג בתחומים שונים שבמסגרתם ניתנות זכויות כלכליות לזוגות מאותו המין. בנוסף, דן המאמר בהתפתחויות אחרונות בפסיקה בתחומים אלו וכן בהשלכותיהן של התפתחויות אלו על מעמדם של זוגות מאותו המין ועל מאבקם לשוויון זכויות.

שנת פרסום: 2016