ספרות

עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי ואלון הראל - תוכן עניינים ומבוא

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

פרק המבוא לספר זכויות הקהיל הגאה בישראל.

תחומים: שונות
שנת פרסום: 2016