ספרות

עופר נורדהיימר נור, "מין ומיניות גאה: סקירה היסטורית"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר דן בנושא ההומוסואליות הגברית בעבר הרחוק והקרוב יותר. הוא נפתח בדיון בעיקריה של הפרספקטיבה הקווירית, ואחריו סקירת המאבקי הראשוני לשוויון והכרה במיעוטים מיניים בקיסרות הגרמנית. לאחר מכן דן בקשר שבין ההומוסקסואליות הגברית ללאומיות המודרנית ולמתח הספציפי שבין הציונות כתנועה לאומית לבין ההומוסקסואליות הגברית. עוד מתאר המאמר את הגישות להומוסקסואליות הגברית בתקופת היישוב והפריצה התודעתית של קהילת הלהט"ב והצלחותיה הפוליטיות מאז שנות השבעים. בסוף המאמר - תובנות אחדות באשר לשאלה כיצד יש לכתוב היסטוריה של קהילת הלהט"ב וכיצד אין לעשות זאת.

שנת פרסום: 2016