פסיקה

עב' 12875/08 סלינקו נ' קורפשטיין

תביעה בגין הטרדה מינית מצד מאבטח טיולים הטוען שספג יחס בוטה ממעסיקו שייחס לו נטיות הומוסקסואליות

עובדות המקרה: "טל היחידה לאבטחת טיולים בע"מ" (הנתבעת 2) היא חברה העוסקת במתן שירותי שמירה ואבטחה. המנהל והבעלים שלה הוא הנתבע 1, טל קורפשטיין. התובע, ולדימיר סלינקו, הועסק בחברה כמלווה טיולים חמוש ומגיש עזרה ראשונה (מע"ר) במשך חודשיים, עד התפטרותו. לטענת התובע, במהלך טיול שליווה ב-1.11.2008, ביצע בו הנתבע עוולת הטרדה מינית. לדבריו, אמירות של הנתבע שמייחסות לו נטיות הומוסקסואליות כביכול, ושתחילתן הייתה ככל-הנראה בבדיחות-דעת, התפתחו במשך הטיול לסגנון בוטה יותר: שימוש בביטוי 'לקבל בתחת' פעמים רבות, ותוך שליווה את דיבורו במחוות גוף והעוויות פנים בעלות קונוטציות מיניות מובהקות בכלל וקונוטציות מיניות הומו-סקסואליות בפרט, כמו הפרחת נשיקות באוויר, והעברת לשונו על שפתיו. מנגד - לטענת הנתבעים, נסיבות האירועים הנוגעים לטענה בדבר הטרדה מינית ונסיבות ההתפטרות אינן קשורות זו בזו. לטענתם, ההתרחשות שאירעה בטיול, היא שהתובע החל, באופן פתאומי וללא התגרות, "להשתלח בצורה מחפירה ומעליבה תוך כדי עשיית תנועות מגונות, בנוכחות עובדים, מטיילים ועוברי אורח-תמימים. בין היתר, צעק והטיח אמרות כגון "הומו" ו"אוהב הומואים", והתפרץ בקריאות גנאי לאורך יום הטיול – כל זאת, לטענתם, בעקבות שיחה בין הנתבע לבין עובד אחר בחברה אודות מכר משותף שהינו הומוסקסואל אשר 'יצא מן הארון'.

ההכרעה המשפטית: נדחתה התביעה לפיצוי בגין הטרדה מינית. ביה"ד האזורי לעבודה בת"א כתב: מהראיות עולה תמונה של מסכת ילדותית של התגרויות והקנטות סרות טעם והדדיות בין הצדדים, שאין ביניהן לבין החוק למניעת הטרדה מינית דבר וחצי דבר. אשר לשימוש בביטוי "הומו" או "הומוסקסואל" ככזה המתפרש בהטרדה מינית, עלינו להעיר כאמרת אגב, כי ספק בעינינו אם בנסיבות שבפנינו, כפי שתוארו לעיל, יכולים הדברים לעלות כדי הטרדה כאמור.
בעניין "אמסלם" קבע בימ"ש השלום בת"א כי "לצערנו, טרם הגענו למידה כזו של פתיחות וסובלנות, ובמציאות כיום המילה הומו מהווה עלבון לפחות בעיני חלק נכבד מן הציבור". תמהנו אם לא הגיעה העת לסטות מהלכה זו. יפים הדברים לעילת לשון הרע ויפים הדברים עוד יותר לעילה המחמירה של הטרדה מינית, במיוחד כאשר עסקינן בניסיון להקניט ותו לא. ביהמ"ש מוסיף כי אין בפניו תביעה בשל עילה אחרת, ומציין: "לא מן הנמנע כי הדברים יכלו להעלות כדי ביצוע עוולה אחרת או, לכל הפחות, כדי הפרה של חובות הצדדים ליחסי העבודה - שהרי מצופה מיחסי העבודה שלא יגיעו לכדי מה שהגיעו וכי מעביד ידאג לסביבת עבודה מוגנת מסגנון כזה".

שנת פרסום: 2011
קבצים: