פסיקה

ע"א (ת"א) 35563-02-12 העמותה לשמירת זכויות הפרט, ע.ר. נ' מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ

אי-פרסום מודעה המופנית לחברי הקהילה הגאה בעיתון "מקור ראשון" מהווה הפרת חוק איסור הפליה

עובדות המקרה: בין הצדדים סוכם כי המערערת תפרסם מודעה אצל המשיב, עיתון המיועד בעיקרו לקהל קוראים דתי, בעניין קיומו של קו קשב לחברי הקהילה הגאה. לבסוף לא פורסמה המודעה בשל וטו שהוטל על-ידי המערכת, וזאת בניגוד לסיכום בין הצדדים. המערערת הגישה תביעה לפיצוי בגין הפרת חוזה והפרת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. תביעתה של המערערת נדחתה בביהמ"ש קמא – ומכאן הערעור.

ההכרעה המשפטית: בית-המשפט המחוזי קיבל את הערעור. נקבע שיש באי-פרסום המודעה משום הפרת חוק איסור הפליה, המזכה את האגודה בפיצוי ללא הוכחת נזק. עוד נקבע שמקרה זה אינו נופל בגדר החריג שבסעיף 3(ד) לחוק, המתיר הפליה בשירות הניתן על בסיס אמונות דתיות. מדובר במודעה צנועה לחלוטין שכל מטרתה היא העלאת המודעות לקיומה של אפשרות קבלת מידע ועזרה למי שמרגיש שהוא זקוק לה, ואין ללמוד מהמודעה כי מדובר בעידוד פעילות כזו או אחרת: ככל שמדובר בעצם ההכרה בקיומם של בעלי נטיות מיניות שונות בקרב הציבור הדתי הרי שגם לדידו של העיתון הדבר אינו בגדר "מוקצה", ובעניין זה לא מדובר בשוני רלוונטי. תוכן האמור במודעה אין בו כדי לפגוע ברגשות הציבור – ואם הפגיעה נובעת מעצם ההכרה בקיומם של בעלי נטיות מיניות שונות או מכך שהייעוץ ניתן על-ידי גורמים שאינם פועלים בהתאם להלכה, הרי שאין בכך להצדיק את אי-הפרסום. דווקא הפנייה לייעוץ יכולה להועיל לאותם "מתלבטים", וקיימת חשיבות ציבורית רבה ליידע את הציבור על האפשרות לקבל ייעוץ.

*לדיון בערכאה קודמת, ראו: תא"מ 44551-11-10 האגודה לשמירת הפרט נ' מקור ראשון המאוחד בע"מ

שנת פרסום: 2014
קבצים: