פסיקה

סע"ש 22465-03-23 עו"ד שאול כהן נ' מדינת ישראל

נדחתה תביעה של פרקליט במחוז חיפה שביקש להשתתף בהפגנות נגד ההפיכה המשפטית

עובדות המקרה: המבקש, פרקליט בפרקליטות המדינה, ביקש היתר להשתתף בהפגנות נגד תכנית הממשלה לשינויים במערכת המשפט. אחד מבניו נמנה על קהילת הלהט"ב, והודיע לו כי ככל שתממש הממשלה את תכניתה לשינויים במערכת המשפט- יעזוב את הארץ. בקשתו מן הפרקליטות להיתר להשתתף בהפגנות נדחתה נוכח סעיף 42.321 לתקשי"ר, החלות על כלל עובדי השירות המשפטי. מכאן הבקשה שהפנה אל בית המשפט.

דיון והכרעה: כל עוד לא חרגה הרשות המנהלית המוסמכת (במקרה זה- נציבות שירות המדינה) מסמכותה, לא ימיר בית המשפט את שיקול דעתה בשיקול דעתו. התערבות בהחלטת הרשות המנהלית תעשה אך במקרים הקיצוניים בהם חרגה הרשות ממתחם הסבירות, וזה אינו מקרה שכזה. ישנו איסור על עובד השירות המשפטי לקחת חלק בהפגנה בעלת "אופי מדיני"- האם ההפגנות והמחאות כנגד תכנית הממשלה, בהן מבקש המבקש להשתתף הינן הפגנות בעלות "אופי מדיני"? גם אם יפורש המונח "אופי מדיני" בפרשנות מצמצמת, לא ניתן להיעתר לבקשה. כאופי ההפגנות והמחאות שמתקיימות בתקופה האחרונה ברחבי הארץ בעקבות תכנית הממשלה אינו מקדם רק ערכים כלליים שאינם שנויים במחלוקת פוליטית, ולכן הוא בעל אופי מדיני. בצאת עובד הציבור להפגנה בעלת אופי מדיני עולה חשש לפגיעה בתפיסת הציבור את השירות הציבורי כניטראלי וא-פוליטי וכפועל יוצא מכך בפגיעה במעמדו של השירות הציבורי בעיני הציבור. הדברים נכונים ביתר שאת בענייננו, בשל העובדה שהמבקש הינו פרקליט ותיק המייצג את המדינה.

שנת פרסום: 2023