פסיקה

סעש (ת"א) 1398-06-18 - פלוני נ׳ פלוני

ביהמ״ש קיבל תביעה בגין הטרדה מינית, בציינו כי אין בנטייתו המינית של הנתבע משקל בעניין התביעה.

עובדות המקרה: התובע עבד בנתבעת 1. הנתבע 2 היה סגן מנהל הסניף שבו הועסק התובע. הדיון נסב אודות מקרה בו לאחר כמה מקרים של נגיעות הנתבע 2 בתובי במקומות מוצנעים, במהלך יום עבודה תפס הנתבע את ידי התובע, השליכו על מיטה, נשכב עליו וכאשר התובע ניסה להורידו מעליו שפך עליו מים. התובע פנה למנהלת משאבי האנוש בחברה ולאחר בירור ושימוע הוצבו בפניו האפשרויות להתפטר, לחזור לעבוד כרגיל או לקבל פיצויים. התובע ביקש שהנושא יטופל משמעתית ובאם לא יתפטר בדין מפוטר. התובע אף הגיש תלונה להטרדה מינית במשטרה, אשר נסגרה מחוסר ראיות. התובע התפטר, כאשר החברה סירבה להנפיק לו מכתב פיטורין והציעה לעבוד בסניף אחר.

הכרעת הדין: בית הדין קיבל את התביעה ופסק כי שררו יחסי מרות בין התובע לנתבע כאשר הנתבע ממונה על התובע. נקבע כי אין משמעות לעובדה כי הנגיעות ואירוע המיטה לא נעשו בחדרי חדרים, וכי זהותו המינית של הנתבע אינה רלוונטית לבחינת יסודות עבירת ההטרדה. בית המשפט השאיר בצריך עיון את השאלה האם ייתכנו נסיבות חריגות שבהן לנטייה המינית עשויה להיות משמעוות, ופסק כי על הנתבע 2 לשלם לתובע פיצוי בגין הטרדות מיניות בסך של 30,000 ש״ח והוצאות משפט בסך 5,000 ש״ח. בנוסף, נקבע כי על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך 15,000 ש״ח מאחר והליך הבירור בעניין ההטרדה המינית על ידי הנתבעת לא היה תקין, פיצויי פיטורים בסך 5,432 ש״ח, פיצוי מכוח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה בסך 20,000 ש״ח, פיצוי בגין התנכלות בעבודה בסך 10,000 ש״ח והוצאות משפט בסך 7,000 ש״ח.

שנת פרסום: 2020