ספרות

נטע פטריק, יגאל אברהמי, ""אם זה לא שבור, אל תתקן את זה": טיפולי המרה – ניתוח מהזווית המשפטית"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר סוקר את תופעת טיפולי ההמרה תוך התייחסות לכתיבה הקלינית מהשנים האחרונות על אודות שאלת יעילותם; המאמר ממשיך ודן במאפיינים עכשוויין של טיפולי ההמרה (בישראל ובארה"ב). בחלקו השלישי של המאמר מצביעות הכותבות על הסוגיות המשפטיות העיקריות המתעוררות לנוכח הצעות הסדרה ורגולציה משפטית של טיפולי המרה. בהמשך המאמר בוחנות הכותבות דרכים משפטיות להגבלת טיפולי המרה בישראל.

שנת פרסום: 2016