ספרות

נורה גרינברג, "משפטו של אדם בלתי-נראה: אי-הכרה בזהותו של עבריין טרנסג'נדר כמחיקת קיומו"

פורסם בכתב העת "המשפט ברשת", מבזקי הארות פסיקה 26

הארת פסיקה על החלטת בית-המשפט העליון בעניין ערעורו של אסיר טרנסג'נדר על חומרת העונש בגין שוד מזוין. ההארה בוחנת מזווית ביקורתית את הכרעת בית-המשפט, מבקרת את הפנייה לאסיר "בלשון מגדר שונה מזו שבה מתקיימים חייו" ובוחנת את השאלה אם ראוי היה להחזיק את האסיר בכלא נשים – תוך השמתו בהפרדה משאר האסירות – מחמת היותו טרנסג'נדר.

שנת פרסום: 2014