חקיקה

נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין

מטרת הנוהל - לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבן זוג זר של ישראלי המקיים חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור) וכן בני זוג מאותו מין שנישאו / ידועים בציבור

מסמך זה כולל בין היתר את פירוט התנאים והדרישות, פרטי הליך הטיפול, והמסמכים שיש למלא.

תחומים: הגירה
שנת פרסום: 2013
קבצים: