כתבה

משרד הרווחה פרסם לראשונה נהלים לעבודה מול הקהילה הטרנסג'נדרית

לפי ההוראה החדשה, טרנסים וטרנסיות ייקלטו במסגרות חוץ ביתיות על פי זהותם המגדרית ועובדים סוציאליים יפנו מעתה בלשון תקינה ומכבדת - בהתאם לזהות המגדרית של מקבל השירות

מתוך "הארץ"
09.10.2022