כתבה

משרד הבריאות אוסר על טיפולי המרה: "נטייה מינית אינה בעיה שדורשת טיפול"

חוזר של מנכ"ל משרד הבריאות מזהיר מפני הסכנות הנפשיות שעלולות להיגרם מטיפולי המרה. החוזר מבהיר כי גורמי מקצוע שיציעו ויבצעו אותם יהיו חשופים לסנקציות, כולל שלילת רישיון

מתוך "הארץ", 14.02.2022
מצורף חוזר מנכ"ל