ספרות

מעין נייזנה, "זרקור: כבוד האדם לסוגיו בפסיקה הישראלית"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה בוחן את כבוד האדם והיקפו כפי שהם משתמעים בפסיקה - בעיקר בפסקי דין משמעותיים של בית המשפט העליון בשני העשורים האחרונים וכן במקרים שנדונו בארערות אחרות, שלהם נגיעה ספציפית לכבוד האדם של חברות וחברי הקהילה הלהט"בית.

שנת פרסום: 2016