חקיקה

מכתב היועץ המשפטי לממשלה בעניין שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין לטרנסג'נדרים שעברו ניתוח פרטי

היועץ המשפטי לממשלה קובע הליך מקוצר עבור מי שעבר הליך רפואי באופן פרטי

בעקבות פניה של מספר ארגונים ובהם "פרויקט גילה להעצמה טרנסית", "מעברים" והאגודה למען הלהט"ב התקיים דיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי). דיון זה הוביל לגיבוש עמדה של היועת המשפטי לממשלה ושענייניו בתיקון חוסר יכולתו של מי שעבר פרוצדורה רפואית באופן פרטי לשנות את מינו במרשם האוכלוסין. עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שיש להפנות "טרנסג'נדרים אשר עברו הליכים רפואיים משמעותיים ואשר התנהגותם וחזותם החיצונית תואמות את המגדר לו הם משתייכים" להליך מקוצר בפני יו"ר הוועדה לניתוחים או כל גורם מקצועי רלוונטי אחר באחת משתי ועדות משרד הבריאות.
הליך מקוצר זה יכלול פניה לגורם הרלוונטי בצירוף חוות דעתו של הרופא הפרטי המטפל המעיד כי האדם שינה את מינו והמסמכים המעידים על קיום הניתוח. על בסיס המסמכים האמורים, יוכלו יו"ר הוועדה או מי מחבריה בהיותם הגורם המקצועי הרלוונטי לתת נפקות מדינתית של תעודה ציבורית לחוות דעתו של הרופא המטפל. לדברי המשנה, "פתרון זה מספק לשיטתנו מענה נגיש וקל לקושי מהותי וממשי של אוכלוסיית הטרנסג'נדרים".

שנת פרסום: 2018